ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2562

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติจัดกิจกรรม St. Valentine’s Day (โครงการแบ่งปันความรัก) เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมสมทบทุนบริจาคเงินที่รวบรวมจากพนักงานสถาบัน และชาวต่างชาติและให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส จำนวน 90 คน ซึ่งอยู่ในวัยระหว่าง 1 ปี ถึง 4 ปี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ กรุงเทพฯโดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวน 12 คน

Read more ...

          นิด้า ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการ “NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม” ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท และสิ่งของบริจาคจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ให้แก่เด็กกำพร้ามูลนิธิบ้านนกขมิ้น แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more ...

ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้นำกระเช้าปีใหม่ในนามของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไปมอบ แด่ พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุน สถาบันด้วยดีมาโดยตลอดและสวัสดีปีใหม่ 2561 ในการนี้ รองผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมให้การต้อนรับด้วย

Read more ...