ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุม Inauguration Ceremony of the 2nd Executive Committee Meeting of Chengdu International Sister Cities Higher Education Institutions Alliance ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และพบปะพูดคุยกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในไทยและในจีน เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562