วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและจุดเทียนแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ สนามฟุตบอล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 3,000 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป

          กิจกรรมประกอบไปด้วย การแปรอักษรเป็นเลข ๙ และคำว่า NIDA ซึ่งมีความหมายถึง ชาวนิด้าน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ให้กำเนิดก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากนั้นผู้บริหารสถาบันพร้อมทั้งสมาคมนักศึกษาเก่าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กราบถวายสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ตัวแทนนักศึกษาอ่านบทกลอนถวายความอาลัย ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” “ลูกนิด้า” และ “ปณิธานของพ่อ” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การกล่าวคำปฏิญาณตนและยืนสงบนิ่ง 89 วินาที โดยช่วงสุดท้ายของพิธีมีการจุดเทียนแสดงความอาลัยและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งทุกคนต่างมีความตั้งใจมาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกภาพโดยเจ้าหน้าที่ บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์