ชมรมพุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาส "เทศกาลวัน  วิสาขบูชา ประจำปี 2559" ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา