ใช้บริการฟรี

นักศึกษาและบุคลากร สามารถขอใช้บริการได้ฟรี ในด้าน งานห้องพยาบาล ห้องออกกำลังกายนิด้าฟิตเนส สนามเทนนิส สนามสคอวช สนามกีฬาในร่ม โยคะ รวมถึงห้องชมรมต่างๆ สามารถใช้บริการ ได้ทุกอุปกรณ์ และทุกกิจกรรม

อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

OPERATOR 02 727 3000
กองงานผู้บริหาร 02 727 3344
จองสนามกีฬา 02 727 3437

เยี่ยมชมสถาบัน

นิด้าปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา สิ่งแวดล้อมในการทำงาน  แสดงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่ความเป็น world class university

อ่านต่อ ...

Oct 06

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 รศ.ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง และก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 กรุงเทพธุรกิจ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "24 Hours Premium Content" โดยมี คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณวีระศักดิ์ พงษ์อักษร บรรณาธิการบริหาร กรุงเทพธุรกิจ เป็นผู้รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี ณ โถงชั้น 1 อาคารอินเตอร์ลิงค์ บางนา กรุงเทพฯ

Sep 01

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ อาจารย์ ดร.ธีรติร์ บรรเทิง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ