เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับและพูดคุยหารือทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Dr.David Tereladze ตำแหน่ง Vice Dean, Faculty of Economics and Finance จาก North-West Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (NWIM RANEPA) สหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันอย่างเป็นทางการ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดให้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาของสถาบันที่สนใจโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ RANPEA สหพันธรัฐรัสเซียอีกด้วย