ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เป็นผู้แทนสถาบันเข้าร่วมงานฉลอง ๖๒ ปี วันชาติมาเลเซีย และในโอกาสครบรอบ 86 ปี วันกองทัพมาเลเซีย ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา