รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะจาก Chung Hua University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

          ประกอบไปด้วย Dr. Wen Pei ตำแหน่ง Dean, College of Management, Associate Professor Dr. Ming-Lang Yeh อาจารย์จาก Department of Business Administration และนักศึกษาหลักสูตร MBA จำนวน 30 คน ในโอกาสเดินทางเข้าพบผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ และห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562