ใช้บริการฟรี

นักศึกษาและบุคลากร สามารถขอใช้บริการได้ฟรี ในด้าน งานห้องพยาบาล ห้องออกกำลังกายนิด้าฟิตเนส สนามเทนนิส สนามสคอวช สนามกีฬาในร่ม โยคะ รวมถึงห้องชมรมต่างๆ สามารถใช้บริการ ได้ทุกอุปกรณ์ และทุกกิจกรรม

อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

OPERATOR 02 727 3000
กองงานผู้บริหาร 02 727 3344
จองสนามกีฬา 02 727 3437

เยี่ยมชมสถาบัน

นิด้าปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา สิ่งแวดล้อมในการทำงาน  แสดงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่ความเป็น world class university

อ่านต่อ ...

Dec 20

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร จาก National Institute of Public Administration (NIPA) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

Dec 18

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 Ms.Princess Alma B. Ani, Senior Science Research Specialist และ Ms.Mia Barbara D. Aranas, Senior Science Research Specialist จาก The Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Develolpment (PCAARRD) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ รศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ด้วย 

Dec 12

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาการแทนอธิการบดี, รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, Asst. Prof. Dr. Yu-Hsiu Lee อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ และ Dr. Chih-Cheng Fang อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Dec 08

          รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เป็นผู้แทนของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฉิงตู และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม  2561 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าร่วมให้การต้อนรับ

Dec 03

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 Assistant Professor Dr. Ghulam Ali Buriro และ Assistant Professor Dr. Aftab Ahmed Charan, Institute of English Language and Literature, University of Sindh สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาของสถาบัน และผู้สนใจจากภายนอก ในหัวข้อเรื่อง Job Search and Interview Skills ณ ห้องประชุม 6001 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิรา