ใช้บริการฟรี

นักศึกษาและบุคลากร สามารถขอใช้บริการได้ฟรี ในด้าน งานห้องพยาบาล ห้องออกกำลังกายนิด้าฟิตเนส สนามเทนนิส สนามสคอวช สนามกีฬาในร่ม โยคะ รวมถึงห้องชมรมต่างๆ สามารถใช้บริการ ได้ทุกอุปกรณ์ และทุกกิจกรรม

อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

OPERATOR 02 727 3000
กองงานผู้บริหาร 02 727 3344
จองสนามกีฬา 02 727 3437

เยี่ยมชมสถาบัน

นิด้าปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา สิ่งแวดล้อมในการทำงาน  แสดงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่ความเป็น world class university

อ่านต่อ ...

Oct 10

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560  Mr.Sok Sengyan Vice-President of the RSA, chair of delegates, Mr.Ung Saravann Director of the Research and International Relations, Mr.Pao Vibol Chief of the Bureau in Charge of Continuing Education จาก  Royal School Administration (RSA), Ministry of Civil Service สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหาร ในเรื่องการจัดการสถาบัน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมข้าราชการของสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่กิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถาบัน

Oct 04

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 Ms.Sasha Ou Yang, Executive Manager for South & Southeast Asia and Oceania จาก National Chengchi University(NCCU) สาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน) เยือนสถาบัน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถาบัน

Sep 29

          ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงก่อตั้งสถาบัน และเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยโครงการฯ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลากว่า ๒ เดือน เพื่อสถาบันจะรวบรวมนำดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วส่งมอบให้กับสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางกะปิต่อไปนั้น

Sep 27

         เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก International Student Corps, Udayana University, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบัน เพื่อเยี่ยมชม และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์