ใช้บริการฟรี

นักศึกษาและบุคลากร สามารถขอใช้บริการได้ฟรี ในด้าน งานห้องพยาบาล ห้องออกกำลังกายนิด้าฟิตเนส สนามเทนนิส สนามสคอวช สนามกีฬาในร่ม โยคะ รวมถึงห้องชมรมต่างๆ สามารถใช้บริการ ได้ทุกอุปกรณ์ และทุกกิจกรรม

อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

OPERATOR 02 727 3000
กองงานผู้บริหาร 02 727 3344
จองสนามกีฬา 02 727 3437

เยี่ยมชมสถาบัน

นิด้าปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา สิ่งแวดล้อมในการทำงาน  แสดงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่ความเป็น world class university

อ่านต่อ ...

Apr 03

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 Professor Dr. Sergei Chizhikov, Dean และ Assistant Professor Boris Kabylinskii, Vice Dean, Faculty of Customs Affairs and Security, North – West Institute of Management of Russian President Academy (RANEPA) จากสหพันธรัฐรัสเซีย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยม ชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน

Mar 30

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 Professor Dr. Nick Milner, Associate lecturer, Senior Tutor on York Short Courses, York Summer Schools and Short Courses, Centre for Global Programmes, Global Engagement จาก University of York สหราชอาณาจักร เดินทางเยือน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

Mar 26

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ผศ.ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เพื่อขอรับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่สถาบัน จะจัดโครงการ Education Expo ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปี 2561 รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ Mr.Mustari Attach? (Education) และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ภายในสถานเอกอัครราชทูตด้วย

Mar 13

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 Mr.Wong Kai Jiun, Minister Counsellor and Deputy Chief of Mission from Embassy of the Republic of Singapore ณ กรุงเทพฯ เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหาร เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารสถาบัน ในการนี้ รศ. ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ