ใช้บริการฟรี

นักศึกษาและบุคลากร สามารถขอใช้บริการได้ฟรี ในด้าน งานห้องพยาบาล ห้องออกกำลังกายนิด้าฟิตเนส สนามเทนนิส สนามสคอวช สนามกีฬาในร่ม โยคะ รวมถึงห้องชมรมต่างๆ สามารถใช้บริการ ได้ทุกอุปกรณ์ และทุกกิจกรรม

อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

OPERATOR 02 727 3000
กองงานผู้บริหาร 02 727 3344
จองสนามกีฬา 02 727 3437

เยี่ยมชมสถาบัน

นิด้าปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา สิ่งแวดล้อมในการทำงาน  แสดงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่ความเป็น world class university

อ่านต่อ ...

Jan 21

ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้นำกระเช้าปีใหม่ในนามของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไปมอบ แด่ พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุน สถาบันด้วยดีมาโดยตลอดและสวัสดีปีใหม่ 2561 ในการนี้ รองผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมให้การต้อนรับด้วย

Jan 09

          นิด้า ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการ “NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม” ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท และสิ่งของบริจาคจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ให้แก่เด็กกำพร้ามูลนิธิบ้านนกขมิ้น แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์